Marknaden

En bransch i förändring

Det 6e globala målet handlar om att säkerställa tillgången på rent vatten och sanitet för alla runt om i världen. I Sverige ser vi det som en hygienfaktor. Men det vi idag tar för givet kommer inte av sig självt. Sverige består av tusentals mil med kommunala vattenledningar som ligger nedgrävda i marken. Kommunens vattenledningssystem ska hantera både dagvattenspillvatten och dricksvatten. Till dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten är det vatten som blir när du duschar, diskar, tvättar eller använder toaletten. Dricksvatten är det vatten du får i kranen och dricker duschar och tvättar i. För att det skall fungera som vi är vana vid behöver det finnas pumpstationer och reningsverk. Det är där Uniwater kommer in.

Tillsammans bidrar vi med rent vatten i samhället