Bli en del av Uniwater och bidra till utvecklingen av framtidens VA-lösningar

Vatteninfrastruktur - en framtidsbransch

Fortsatt urbanisering, digitalisering och nybyggnationer i tätorter skapar ökat behov av nya och smarta VA-lösningar.
En hög leveranssäkerhet av dricksvatten och avlopp är en viktig förutsättning för hela samhället. Enligt rapporter från Svenskt Vatten krävs det stora investeringar för att möta framtidens behov.

”Behovet av investeringar inom VA är stort och kommer att öka närmaste 20 åren. Med Uniwaters sammanlagda kompetens står vi redo att anta kommande utmaningar och tillsammans med våra kunder utveckla framtidens VA-lösningar.”

Fredrik Jonsson, VD på Uniwater

Tillsammans ska vi bli den ledande aktören inom VA-infrastruktur i Norden

På Uniwater är vi specialister inom VA-infrastruktur. Det är det som förenar oss och skapar samhörighet. Vi vill skapa en vi-känsla som är prestigelös och enkel att vara en del av för såväl medarbetare som kunder. Tillsammans blir vi helt enkelt bättre.

Vår övertygelse är att specialisering leder till ökad kvalitet. Och som koncern ska vi alltid vara en garant för högsta kvalitet på marknaden.

Spontanansökan

Vi är alltid intresserade av att attrahera nya talanger till vår gemenskap och att säkra vår kompetensförsörjning. Vi söker återkommande efter projektledare och produktionspersonal, och vi välkomnar studenter att komma på studiebesök, göra exjobb eller praktik hos oss.  

Skicka gärna in en spontanansökan! 

    Genom utveckling av VA-tekniska lösningar bidrar vi till rent vatten i samhället

    Kärnan i Uniwaters verksamhet är rent vatten. Att transportera och rena vatten i samhället. Att utveckla tjänster, produkter och infrastruktur för vattnets kretslopp. Och att på så sätt skapa förutsättningar för ett fungerande och hållbart samhälle.

    Allt vi gör syftar till att förse samhället med rent vatten och att återföra det till naturen, lika rent som innan.