Specialister inom VA-infrastruktur med verksamhet inom fem affärsområden

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamheter inom fem specialistområden.

Genom att föra samman bolag inom olika områden främjar vi samverkan och skapar värdefulla synergieffekter som är till nytta för såväl våra dotterbolag som kunder.

Water Treatment

Pumping Stations

Industri & Bygginstallationer AB
Dala Kommunalteknik
Norvatek
Rostfria VA

Automation

Solutions

Water Treatment

Vatten- och avloppsrening är en förutsättning för rent dricksvatten till samhället och för renare vatten till naturen. Inom området är våra specialister verksamma inom utveckling, byggnation och renovering av reningsverk.

Elva

ELVA är en av de ledande leverantörna inom om- och nybyggnationer av vatten- och avloppsreningsverk.

Emendo

Emendo levererar kompletta avloppsreningsverk för 50-5000 pe till kommuner och samfälligheter samt erbjuder ombyggnationer och driftstöd.

Pumping stations

Pumpstationer har en grundläggande funktion i infrastrukturen för vatten och avlopp. Uniwaters specialister erbjuder pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt.

Dala Kommunalteknik

Dala Kommunalteknik är en komplett leverantör av pumpanläggningar inom vatten och avlopp.

Norvatek

NORVATEK utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden.

Rostfria VA

Rostfria VA-system är experter på rostfria pumpstationer och producenter av skräddarsydda spillvattenstationer.

Products

En fungerande VA-infrastruktur ställer höga krav på kvalitativa specialprodukter. Inom området arbetar Uniwaters specialister för att leverera och distribuera VA/VVS-produkter till projekt över hela Norden.

Ibeco

IBECO är en av de ledande leverantörerna och distributörerna av VA/VVS produkter i Sverige.

ABAT

ABAT tillverkar specialprodukter för byggindustrin, främst olika typer av luckor i aluminium och rostfritt.

Proco 

Proco Services erbjuder patenterade metoder för blockering och anborrning, som möjliggör rörarbeten utan irriterande störningar för kunden.

Automation

VA-automation är ett växande område inom vatten och avlopp och en viktig del för framtidens integrering av VA-system. Området innefattar: automation, apparatskåp, programmering samt elinstallation.

ASB

ASB konstruerar, programmerar och tillverkar apparatskåp samt installerar och drifttar elanläggningar.

Solutions

VA-infrastrukturen är i ständigt behov av underhåll och utveckling. I Uniwater Solutions samlar vi nischade specialister inom VA-infrastrukturtjänster som kan möta anläggningsägares behov både idag och i framtiden.

Svanesunds Rör

Svanesunds Rör kännetecknas av specialistkunskap, hög kvalitet och leveranssäkerhet.