Specialister inom VA-infrastruktur med verksamhet inom fyra affärsområden

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamheter inom fyra specialistområden.

Genom att föra samman bolag inom olika områden främjar vi samverkan och skapar värdefulla synergieffekter som är till nytta för såväl våra dotterbolag som kunder.

Pumping Stations

Dala Kommunalteknik
Norvatek
Rostfria VA

Automation

ASB

Water Treatment

Elva AB
Emendo

Products

Ibeco

Pumping stations

Pumpstationer har en grundläggande funktion i infrastrukturen för vatten och avlopp. Uniwaters specialister erbjuder pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt.

Dala Kommunalteknik

Dala Kommunalteknik är en komplett leverantör av pumpanläggningar inom vatten och avlopp.

Norvatek

NORVATEK utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden.

Rostfria VA

Rostfria VA-system är experter på rostfria pumpstationer och producenter av skräddarsydda spillvattenstationer.

Automation

VA-automation är ett växande område inom vatten och avlopp och en viktig del för framtidens integrering av VA-system. Området innefattar: automation, apparatskåp, programmering samt elinstallation.

ASB

ASB konstruerar, programmerar och tillverkar apparatskåp samt installerar och drifttar elanläggningar.

Water Treatment

Vatten- och avloppsrening är en förutsättning för rent dricksvatten till samhället och för renare vatten till naturen. Inom området är våra specialister verksamma inom utveckling, byggnation och renovering av reningsverk.

Elva

ELVA är en av de ledande leverantörna inom om- och nybyggnationer av vatten- och avloppsreningsverk.

Emendo

Emendo levererar kompletta avloppsreningsverk för 50-5000 pe till kommuner och samfälligheter samt erbjuder ombyggnationer och driftstöd.

Products

En fungerande VA-infrastruktur ställer höga krav på kvalitativa specialprodukter. Inom området arbetar Uniwaters specialister för att leverera och distribuera VA/VVS-produkter till projekt över hela Norden.

Ibeco

IBECO är en av de ledande leverantörerna och distributörerna av VA/VVS produkter i Sverige.