Specialister inom VA-infrastruktur

Uniwater är en koncern av olika specialistföretag som tillsammans utvecklar framtidens lösningar för vattnets kretslopp i samhället

En ny koncern av unika kompetenser

Tillsammans kan vi bättre möta våra kunders behov och utmaningar.

Tillsammans utvecklar vi framtidens VA-lösningar

Uniwater är en nordisk koncern med dotterbolag specialiserade på VA-lösningar och vatteninfrastruktur.

Vårt fokus är att förena och utveckla bolag inom olika delar av VA-branschen. Tillsammans har våra dotterbolag en bred kunskapsbas vilket ger en ökad förståelse för våra kunders behov och utmaningar.

Ambitionen är att bli den ledande aktören inom VA-infrastruktur i Norden genom fokus på specialisering, samverkan och strategiska förvärv. Vi vill bidra till hållbara lösningar genom att utveckla infrastruktur för vattnets kretslopp i samhället.

Omsättning
600
miljoner

Antal anställda

200

Verksamhetsområde
Norden
Antal bolag
7

Våra affärsområden

Uniwater bedriver verksamhet inom fyra specialistområden: Pumping Stations, Automation, Water Treatment och Products. Tillsammans bildar områdena en unik bredd av specialisttjänster och produkter för utveckling av VA-infrastruktur.

Pumping stations

Pumpstationer har en grundläggande funktion i infrastrukturen för vatten och avlopp. Uniwaters specialister erbjuder pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt.

Automation

VA-automation är ett växande område inom vatten och avlopp och en viktig del för framtidens integrering av VA-system. Området innefattar: automation, apparatskåp, programmering samt elinstallation.

Water treatment

Vatten- och avloppsrening är en förutsättning för rent vatten till och från samhället. Inom området är våra specialister verksamma inom utveckling, byggnation och renovering av reningsverk.

Products

En fungerande VA-infrastruktur ställer höga krav på kvalitativa specialprodukter. Inom området arbetar Uniwaters specialister för att leverera och distribuera VA/VVS-produkter till projekt över hela Norden.

Nyheter

Fortsatt urbanisering, digitalisering och nybyggnationer i tätorter skapar ökat behov av nya och smarta VA-lösningar.

UNIWATER

Förenade specialister

För att kunna möta behovet av innovativa och hållbara VA-lösningar förenar och utvecklar Uniwater specialister inom VA-infrastruktur. Genom samverkan erbjuder dotterbolagen kunskap och kompetens inom flera olika områden och bidrar med ett unikt helhetsperspektiv.

 

 

MARKNADEN

Ökat behov av leverantörer med helhetsperspektiv

Den nordiska VA-branschen står inför stora utmaningar på grund av eftersatt infrastruktur, omfattande nybyggnationer och en ökad urbanisering. Efterfrågan och behovet av samlad specialistkompetens inom VA-tekniska lösningar ökar dag för dag och många kunder värdesätter expertleverantörer som dessutom har ett helhetsperspektiv.

Fredrik Jonsson, vd på Uniwater

Läs mer

SAMHÄLLET

Vattnets kretslopp och samhället

Grunden i vår verksamhet är att förena bolag som utvecklar produkter och tjänster som bidrar till rent vatten till och från samhället. Att vara en del av en viktig samhällsfunktion stärker vår drivkraft för att hela tiden fortsätta utvecklas.

Tillsammans med våra kunder och specialister bidrar vi till rent vatten.

Läs mer

 

Vi är Uniwater

Uniwater består av sju dotterbolag som är specialister på VA-tekniska lösningar och infrastruktur.