Aktuellt

Uniwater förvärvar Svanesunds Rör
– stärker ytterligare specialistkompetensen inom koncernen

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, fortsätter att expandera genom att förvärva Svanesunds Rör som är specialister på svetsning av PE-rör för VA och fjärrkyla. I samband med förvärvet etablerar Uniwater även ett femte affärsområde; Uniwater Solutions, där Svanesunds Rör blir det första bolaget. LÄS MER

Kommunikationsansvarig till Uniwater AB

Letar du efter en arbetsplats där du får stora möjligheter att vara med och påverka och där du får möjlighet att driva och utveckla kommunikationen kring hållbarhet? LÄS MER

Rent vatten kräver
FUNGERANDE VA-INFRASTRUKTUR

Att vattnets kretslopp fungerar är en avgörande del av en hållbar framtid. I det kretsloppet finns Uniwater, från vattenverket till användaren och sedan tillbaka till reningsverket. Med specialistkompetens inom vatten- och avloppsverk, pumpstationer, el och automatik samt VA-produkter har Uniwater ett helhetsperspektiv på lösningar för VA-infrastruktur. LÄS MER

Uniwater stärker organisationen för fortsatt tillväxt
– anställer Johan Wallén som förvärvs- och strategiansvarig

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, ökar fokus på fortsatt tillväxt och anställer Johan Wallén som ny förvärvs- och strategiansvarig. LÄS MER