Aktuellt

Tony Andersson, VD för Norvatek

Möt Tony Andersson, ny VD på Norvatek

Pumpstationsföretaget Norvatek har fått ny VD. Tony Andersson tillträdde vid årsskiftet och återvänder till Norvatek efter tre år som vice VD för ett annat bolag utanför Uniwater. Tony ser fram emot att utveckla verksamheten, bland annat genom etableringen ett montagecenter i Göteborg. Montagecentret ska öka service och underhåll för kunderna, och på så sätt bidra […]LÄS MER
Uniwater förvärvar Proco Services

Uniwater förvärvar Proco Services – utökar koncernen med tjänster för trycksatta rörsystem

Uniwater expanderar genom förvärv av Proco Services. Proco Services erbjuder rörarbeten med patenterade metoder för blockering och anborrning, utan avbrott. Tjänsterna blir ett starkt komplement till affärsområde Products. LÄS MER
Pumpstation i Åsa, på äng

Hållbar produktion och mindre utsläpp från cement för minskad klimatpåverkan

Att bidra till rent vatten i samhället genom hållbar VA-infrastruktur. Det är kärnan i allt vi gör, och vi har en hög ambition. Vår målbild för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. LÄS MER

Uniwater fokuserar på energireducering för att nå hållbarhetsmål

Kärnan i allt som görs inom Uniwater-koncernen är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla hållbar VA-infrastruktur. Målbilden för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Arbetet guidas av FNs globala mål, där man bland annat prioriterar mål 12 med fokus på att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Inom ramarna för mål 12 arbetar Uniwater bland annat med energireducering. Här drar koncernen nytta av sin storlek och unika bredd av kompetenser inom el, VA-produkter, pumpstationer och vattenverk. Samarbete och kunskapsöverföring specialister emellan accelererar utvecklingen. LÄS MER