Solutions

Solutions

VA-infrastrukturen inom och utanför Norden är i stort behov av underhåll och renovering. Bara i Sverige beräknas underhållsskulden vara ca 10 miljarder kronor.  I Uniwater Solutions samlar vi nischade specialister inom VA-infrastrukturtjänster som kan möta anläggningsägares behov både idag och i framtiden.

Förlängd livslängd genom renovering och underhåll

Under 2022 skapade vi ett nytt affärsområde – Uniwater Solutions. Denna satsning handlar om att ge service, för att underhålla befintlig VA-infrastruktur. Att förlänga livslängd genom renovering är en del av den cirkulär ekonomin. Förvärvet av Svanesunds rör var ett första steg i detta erbjudande.

Svanesunds rör bidrar till minskat vattenläckage

Majoriteten av svenska vattenledningar anlades på 50- och 60 talet och har stort behov av upprustning. Svenska vattensystem har i genomsnitt 17% läckage enligt undersökning av Svenskt Vatten (Fakta om utläckage, Rörnät & klimat).

Genom sina insatser under 2022 bidrog Svanesunds Rör till att minska läckage i flera kommuner i Västsverige, genom att bolaget har bytt ut 56 kilometer vattenledningar.

Proco 

Proco Services erbjuder patenterade metoder för blockering och anborrning, som möjliggör rörarbeten utan irriterande störningar för kunden. 

Svanesunds Rör

Svanesunds rör kännetecknas av specialistkunskap, hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Tonisco

Tonisco är baserat i Finland och erbjuder underhållstjänster och produkter för anborrning och blockering inom VA, fjärrvärme, fjärrkyla och industri. 

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamheter inom fyra specialistområden.

Pumping stations
Water Treatment
Products
Solutions