Solutions

Solutions

VA-infrastrukturen inom och utanför Norden är i stort behov av underhåll och renovering. Bara i Sverige beräknas underhållsskulden vara ca 10 miljarder kronor.  I Uniwater Solutions samlar vi nischade specialister inom VA-infrastrukturtjänster som kan möta anläggningsägares behov både idag och i framtiden.

Under 2022 skapade vi ett nytt affärsområde – Uniwater Solutions. Denna satsning handlar om att ge service, för att underhålla befintlig VA-infrastruktur. Att förlänga livslängd genom renovering är en del av den cirkulär ekonomin. Förvärvet av Svanesunds rör var ett första steg i detta erbjudande. 

Svanesunds rör bidrar till minskat vattenläckage

Majoriteten av svenska vattenledningar anlades på 50- och 60 talet och har stort behov av upprustning. Svenska vattensystem har i genomsnitt 17% läckage enligt undersökning av Svenskt Vatten (Fakta om utläckage, Rörnät & klimat).

Genom sina insatser under 2022 bidrog Svanesunds Rör till att minska läckage i flera kommuner i Västsverige, genom att bolaget har bytt ut 56 kilometer vattenledningar.

Svanesunds Rör

Svanesunds Rör kännetecknas av specialistkunskap, hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamheter inom fem specialistområden.

Pumping stations
Water Treatment
Products
Solutions