Hållbarhet

Uniwaters verksamhet och affärsidé bidrar direkt till det 6e globala målet ”Rent vatten och sanitet för alla”

Vatteninfrastruktur - en framtidsbransch

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Det 6e globala målet handlar om att säkerställa tillgången på rent vatten och sanitet för alla runt om i världen. I Sverige ser vi det som en hygienfaktor. Men det vi idag tar för givet kommer inte av sig självt. Sverige består av tusentals mil med kommunala vattenledningar som ligger nedgrävda i marken. Kommunernas vattenledningssystem ska hantera både dagvattenspillvatten och dricksvatten. Till dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten är det vatten som blir när du duschar, diskar, tvättar eller använder toaletten. Dricksvatten är det vatten du har i kranen och dricker duschar och tvättar i. För att det skall fungera som vi är vana vid behöver det finnas pumpstationer och reningsverk. Det är där Uniwater kommer in.

Tillsammans bidrar vi med rent vatten i samhället