Dagvattenpumpstation i Sollentuna

Filmen visar arbetet med projektet Skyfall, i Helenelund, Sollentuna.

Beställare är Sollentuna kommun, genomförare är SEOM, Norvatek, Häv&Gräv i Östergötland, ASB VA-automation