Ibeco Rental

Att hyra istället för att äga – en framtidsmodell med flera fördelar.

Ibeco Rental föregångare inom uthyrning i VA-branschen

Uniwater-bolaget Ibeco, med huvudkontor i Borlänge, har en ledande position i Norden inom försäljning av kundspecifika VA- och VVS-lösningar. Sedan 1988 har Ibeco även erbjudit kunder möjligheten att hyra VA-utrustning efter behov. Initialt skedde uthyrningen primärt lokalt i Borlängetrakten. Med åren har affärmodellen utvecklas, blivit rikstäckande och 2020 växlades satsningen upp. Urban Edlund på Ibeco Rental i Göteborg var den första medarbetaren som rekryterades för att arbeta renodlat med uthyrningsverksamheten.
– Jag arbetade i branschen även tidigare och visste att marknaden för uthyrning av VA-utrustning har god potential. Trots att vi har haft pandemi under i stort sett hela perioden 2020 fram till nu så har vi haft en fin utveckling och utvecklat vår erbjudande efterhand. Nu har jag även fått en kollega i Stockholm samt en resurs till här i Göteborg som tar hand om efterarbete, lager, backup, kontroll och service, säger Urban Edlund, Area Sales Manager på Ibeco.

Ibeco Rental erbjuder bland annat pumpar, hyrdometer, rörproppar, provtryckningspumpar, svetscontainer, elektro- och stumsvetsmaskiner, anborrningsutrustning samt olika verktyg för PE-rör. Kunderna är allt ifrån de stora nationella entreprenörsbolagen, kommuner och Räddningstjänst till enmansaktörer.
– Vi arbetar med det viktigaste livsmedel vi har, rent vatten, och våra lösningar är i hög grad samhällsviktiga. Men de enskilda produkterna kan nog kännas obegripliga för många. Vi har många biprodukter, tillbehör och verktyg som tillkommer till varje större produkt. Häri ligger vikten av vår specialistkunskap, säger Urban.

Kostnadseffektivt och bättre för miljön 
Inom Uniwater-koncernen finns ett tydligt fokus på hållbarhetsarbete på alla plan. Moderbolaget liksom koncernbolagen arbetar kontinuerligt med att hitta effektivare sätt att nyttja resurser, skapa affärsnytta och minska miljöpåverkan. Ibecos uthyrningsmodell är ett led i arbetet; ett sätt att hjälpa kunder att göra hållbara val. Att hyra innebär att hushålla med resurser, både ekonomiskt och miljömässigt.
– Själva idén om att återanvända maskiner, att aldrig låta något stå och rosta, är hållbar i sig. Utöver det kan våra dieselpumpar köras på HVO100-diesel och de klarar även miljökrav vad gäller ljudnivåer. HVO100 ger upp till 90% renare utsläpp och är 100% fossilfritt, säger Urban.

Del av den cirkulära ekonomin
Inom byggbranschen har det blivit allt vanligare att entreprenadbolag och hantverkare hyr verktyg och maskiner, som en del av cirkulära affärsmodeller. Antingen som komplement till egen utrustning och för att täcka upp under toppar eller som huvudsakliga källa till utrustning. Bättre kostnadskontroll och smidiga processer är ett par fördelar med att hyra. Antalet uthyrare har också blivit fler, men Ibeco Rental är ensamma om specialiseringen inom VA.

– De stora uthyrningsbolagen inom bygg kan nog i vissa fall erbjuda samma typ av utrustning som vi har. Här är vår fördel att vi kan VA-branschen och förstår kundens frågor och utmaningar. När det gäller pumpar exempelvis är det många faktorer som spelar in för att det ska bli rätt. Vi har dels kunskap om vilka frågor som behöver ställas samt ett beräkningsprogram där vi kan mata in flöde, höjder, längd etc. Vi hjälper kunden räkna ut rätt kapacitet och ser till att de får en bra lösning, säger Urban.