Vår hållbarhetsrapport

Vi värnar om vattnets kretslopp i samhället, vår planet och våra medarbetare.

Hållbarhet handlar om ansvarstagande och transparens. Vår hållbarhetsrapport utgår från de hållbarhetsaspekter, som har identifierats som affärskritiska för våra intressenter. Våra största effekter, positiva som negativa, är kopplade till energiförbrukning, produktion, transporter och inköp.

Vi är i ett tidigt skede i vårt omställningsarbete och har mycket kvar att göra. Vi ser fram emot att nå våra hållbarhetsmål med våra medarbetare, kunder och leverantörer. Nyckelordet är tillsammans. Vår bransch – vatten och avlopp – är på många sätt är konservativ och homogen. Vi vill skapa förändring och stärka VA-branschens bidrag till klimatomställningen. För vi värnar om vattnets kretslopp i samhället, vår planet och våra medarbetare.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport