Uniwater på Almedalsveckan 2024  

Uniwater på Almedalsveckan 2024  

Uniwater var representerade av Ulrika Stevrell, HR-ansvarig, Carolina Jaworski, kommunikations- och hållbarhetsansvarig och Carl-Johan Legetth, teknisk chef på Uniwater-bolaget Aquasvea tillika sakkunnig inom vatten- och avloppsrening. Teamet på plats bevakade frågor...
Politikerdialoger om framtidens vatteninfrastruktur

Politikerdialoger om framtidens vatteninfrastruktur

Möten med civilutskottet och Sveriges finansminister I slutet av maj hade Uniwater besök av 13 representanter från Riksdagens civilutskott, då vi visade vårt dotterbolag Nordiska VA Teknik AB:s projekt Skyfall, en dag- och skyfallspumpstation i Helenelund, Sollentuna....
Uniwaters hållbarhetsrapport – 2023

Uniwaters hållbarhetsrapport – 2023

Nu är den här – Uniwaters hållbarhetsrapport för 2023 Under våren har vi gjort ett digert arbete med att hämta in data, sammanställa, analysera, beskriva, visualisera och designa rapporten för att ge en bild av det hållbarhetsarbete som sker i våra 18 dotterbolag....