Uniwater förvärvar Tonisco

Uniwater förvärvar Tonisco

Tonisco är specialiserat inom blockering och anborrning, ett strategiskt viktigt erbjudande inom Uniwaters tjänster inom service och underhåll av vatteninfrastruktur. Tonisco säljer också produkter så som anborrningsutrustning, ventiler och klämverktyg. Tonisco blir...
Pål Warolin ny VD för Uniwater

Pål Warolin ny VD för Uniwater

– Vi är mycket glada över att välkomna Pål Warolin som Uniwaters nya VD. Pål har tidigare drivit både fristående bolag och en koncern med stor framgång och är en engagerad ledare. Hans ledarskap och erfarenhet blir avgörande för vår fortsatta tillväxtresa, säger...
Ökat tryck på VA-nätet ger uppsving för Norvatek

Ökat tryck på VA-nätet ger uppsving för Norvatek

I takt med att våra städer växer och förtätas ökar trycket på befintliga vatten- och avloppssystem, vilket gör att VA-nätet behöver uppgraderas och byggas ut. Detta skapar stora behov av att bygga ut pumpstationssystem runt om i Sveriges kommuner. På Norvatek märker...