2021-02-09

Norvatek Invest blir Uniwater AB

Som ett led i koncernens ambitioner med tillväxt och expansion byter Norvatek Invest namn till Uniwater AB. Namnbytet är en viktig strategisk pusselbit och en naturlig konsekvens av att bolaget nu går in i en ny expansiv fas.

Norvatek Invest, en av Nordens ledande producenter av bland annat prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar, byter namn till Uniwater AB. Bolaget har under de senaste åren förvärvat ett flertal bolag och ambitionen är att omsätta 1 miljard under 2022. Namnbytet och den framtida ambitionen, med bland annat fortsatt expansion i Norden, är en del i den nya koncernen som nu växer fram.

– Vår affär och våra bolag förenas i vatten. Det vi erbjuder våra kunder är infrastrukturlösningar för vatten, och det är inom detta som vi ska växa. När vi nu går in i ytterligare en ny fas i vår expansion med ökat fokus på den nordiska marknaden var ett namnbyte för koncernmodern en naturlig pusselbit. Vi har sedan tidigare satt upp målet att dubbla omsättningen från 2019 till 2022 och då omsätta 1 miljard kronor. Det kommer vi klara tack vare en god orderportfölj, organiskt tillväxt i våra bolag och genom att förvärva nya intressanta bolag i Sverige och i Norden, säger Fredrik Jonsson, vd på Uniwater AB.

Koncernmodern kommer med namnbytet även att öka sitt fokus på att arbeta med övergripande koncernövergripande frågor samt strategiska frågor i form av tillväxt, förvärv och nya verksamhetsgrenar. Bolaget kommer även se över de synergieffekter som den växande koncernen ger möjlighet till i form av inköp och marknadsaktiviteter.

– Med namnbytet får vi lite av en nystart. Vi har haft en tydlig strategi att förvärva strategiskt viktiga bolag och kommer fortsätta göra det. Vi är nu en stabil koncern och även kommande förvärven kommer öka möjligheten för oss att kunna erbjuda mer heltäckande lösningar för våra kunder, säger Fredrik Jonsson.

Enligt rapporter från Svenskt Vatten kommer det krävas stora investeringar för att kunna hålla en hög leveranssäkerhet av dricksvatten och avlopp. Skälen är många, där bland annat ett eftersatt VA-nät är en av de stora utmaningarna. Även den fortsatta urbaniseringen, ökad digitalisering och nybyggnationer i tätorter skapar behov av nya tekniska lösningar.

– Vi ser samma mönster i de nordiska länderna. Behovet av investeringar inom VA är stort och kommer öka de närmaste 20 åren. Det är här vi ska attrahera våra kunder med hög kompetens och ett så heltäckande erbjudande som möjligt, säger Fredrik Jonsson.

Uniwater består idag av Norvatek , Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-system – pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt. ASB – El och automation. ELVA och Emendo – Renings- och vattenverk. IBECO – Produkter och tjänster inom VA och VVS. Dotterbolagen kommer att behålla sina namn och verka som självständiga bolag med stöttning från koncernmodern.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, vd på Uniwater, tfn +46 (0)70 320 27 40
Bilder för fri publicering: Anders Ekhammar, pressansvarig på Uniwater, tfn +46 (0)70 746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se