2021-03-17

ASB förvärvar ELTEKNIK T. MIELONEN

ASB, ett av Sveriges ledande bolag inom VA-automatik, har förvärvat ELTEKNIK T. MIELONEN. Därmed har ASB, dotterbolag till Uniwater, vidgat sitt geografiska upptagningsområde och stärkt sitt erbjudande inom VA-automatik.

ASB, ett av Sveriges ledande bolag inom VA-automatik, har förvärvat ELTEKNIK T. MIELONEN. Därmed har ASB, dotterbolag till Uniwater, vidgat sitt geografiska upptagningsområde och stärkt sitt erbjudande inom VA-automatik.ASB ser en ökad efterfrågan på VA-automatik i Sverige och övriga Norden. För att kunna möta den ökade efterfrågan har man nu förvärvat Mielonen och kan med det ha ett starkare erbjudande mot kund med ett större geografiskt upptagningsområde.

ASB ser en ökad efterfrågan på VA-automatik i Sverige och övriga Norden. För att kunna möta den ökade efterfrågan har man nu förvärvat Mielonen och kan med det ha ett starkare erbjudande mot kund med ett större geografiskt upptagningsområde.

– Vi är mycket glada över att båda bolagen nu är överens om den här affären. Mielonen är ett mycket välskött och fint bolag som vi alltid har respekterat i branschen. Nu ska vi se till att alla medarbetare känner sig välkomna till ASB och vår koncern Uniwater och dra fördelar av att bli ett än starkare bolag inom VA-automation i Sverige och Norden, säger Kenneth Rydin, vd på ASB.

Mielonen har varit verksamt sedan 1980 och är ett familjeföretag baserat i Linköping. Bolaget har under alla år varit starka på att hålla en hög utvecklingstakt i branschen och nu väljer man att gå in i ASB och med det bli en del av Uniwater-koncernen.

– Jag ser många likheter mellan bolagen samtidigt som vi kan skapa goda synergieffekter när vi nu kan nyttja varandras styrkor. Därför ser jag den här affären som mycket positiv för såväl våra medarbetare, som våra kunder. Med detta kommer vi kunna ha ett bredare erbjudande och en större kapacitet, vilket kommer behövas när behovet av VA-automation blir allt större. Dessutom känner jag en trygghet med att nu ha en stark ägare som Uniwater, och hoppas med det att vi kan fortsätta att utvecklas till att bli ännu bättre tillsammans, säger Anne Mielonen, tidigare vd och ägare på ELTEKNIK T. MIELONEN, nu teknisk specialist på ASB.

VA-branschen i stort växer och kommunerna kommer i överskådlig framtid lägga stora investeringar för att underhålla och utveckla VA-näten i Sverige. De övriga nordiska länderna har samma utmaningar för framtiden.

– Vi fortsätter att bygga vår koncern för framtiden. Vi vet att investeringarna inom VA kommer fortsätta att öka i minst 20 år och vi vill kunna attrahera våra kunder med ett så starkt erbjudande som möjligt med specialistkompetens inom alla VA-områden. VA-automation är en viktig del i detta och vi ser att automatiseringen blir en allt mer central del i vår affär och ett växande affärsområde för oss. Därför ser vi fram emot att integrera Mielonen i ASB och med det bli en betydligt starkare spelare inom VA-automatik, säger Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater.

Mielonen omsatte 2019 närmare 13 miljoner kronor och har idag cirka 8 anställda. Samtliga anställda kommer från och med idag att arbeta tillsammans med ASB. Köpeskillingen av förvärvet är inte offentligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenneth Rydin, vd på ASB, tfn +46 (0)70 663 40 52
Anne Mielonen, teknisk specialist på ASB, tfn +46 (0)70 301 41 43
Fredrik Jonsson, koncern-vd på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 320 27 40

Anders Ekhammar, pressansvarig på Uniwater, tfn +46 (0)70 746 25 79
E-post: anders.ekhammar@perspective.se