2024-07-04

Att bygga framtidens vattenbransch genom skolsamverkan

Uniwater har vuxit från att vara en mindre spelare till en stor aktör inom vattenindustrin. För att fortsätta vår tillväxts- och utvecklingsresa är skolsamverkan avgörande. Genom partnerskap med skolor på olika nivåer och studentprojekt främjar vi vår egen utveckling och bidrar till att forma framtidens experter och ledare inom denna samhällsviktiga bransch. Dessutom är det ett bra sätt att synliggöra en annars ganska okänd bransch.

Partnerskap med Matix, Handelshögskolan i Göteborg

Förra året inledde vi ett partnerskap med magisterkursen Matix vid Handelshögskolan i Göteborg för att främja innovation och tillväxt. Matix tillför kompetens och värdefulla teorier som kan appliceras direkt i vår verksamhet. Genom detta samarbete hoppas vi kunna visa morgondagens karriärmöjligheter till studenter och ta del av nya perspektiv och innovativa idéer. Detta gynnar både Uniwater och studenternas karriärutveckling.

Vi fick möjligheten att ha Sophia Hofer hos oss under åtta månader, där hon fördjupade sig och bidrog med nya idéer inom strategi, employer branding och hållbar tillväxt.

Sophia om sin praktik på Uniwater: ”Det har varit ett otroligt spännande år där jag fått följa ett snabbväxande bolags resa med nya förvärv, vara en del av arbetet med employer branding, och lära känna trevliga och välkomnande kollegor. Jag har också fått upp ögonen för en helt ny bransch och sett dess positiva inverkan på samhället.”

C-uppsats om Employer Branding

Våren 2024 skrev Elin Lycksell och Ludwig Fridolfsson från Umeå universitet sin kandidatuppsats inom personalvetenskap på uppdrag av Uniwater. Uppsatsen ”Employer Branding inom den svenska VA-branschen”, baserades på intervjuer med personer i ledande positioner på fem av Uniwaters olika bolag. Studien identifierar nio gemensamma nämnare samt styrkor och utmaningar för intern och extern employer branding. Dessa insikter hjälper oss i vårt arbete framåt med att attrahera och behålla talanger i en ständigt utvecklande bransch.

Att delta i studentprojekt är väldigt givande eftersom vi får nya perspektiv och infallsvinklar, och kan stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Vi som organisation har allt att vinna på att fånga upp den nya kunskap och de idéer som föds i utbytet med studenterna. Såväl de som vi får nya insikter som vi kan integrera i vår affärsutveckling, samtidigt som de unga talangerna får visa sitt engagemang i praktiken.

Vattenindustrin Internship Program

I början av sommaren startade branschorganisationen Vattenindustrin, där Uniwater är medlemmar, sitt unika Internship Program. Programmet ger fyra studenter en inblick i vattenbranschen under fyra veckor. Vi är stolta och tacksamma över att vara en del av detta initiativ, tillsammans med branschkollegor. Programmet riktar sig till studenter som påbörjat sin högskole- eller yrkeshögskoleutbildning med inriktning på vatten, samhällsbyggnad, miljö, teknik eller energi. Syftet är att attrahera unga till en bransch med spännande möjligheter inom många områden, från tekniska utmaningar till stora samhällsfrågor.

Under veckorna hos oss på Uniwater och Uniwaterbolagen Norvatek och Aquasvea fick studenterna Elisa Blidérus Rosvall, Sofia Persdotter Larsson, Saeed Saeedi och Lara Siadat inblick i vattenrening, pumpstationer samt utmaningar och möjligheter inom vatteninfrastruktur i stort. Dessutom låg stort fokus på hur branschen ställer om för klimatet och skapar hållbara lösningar.

Vi är glada över att kunna bidra till studenternas utveckling och ser fram emot att fortsätta vara en del av detta inspirerande program.

Sophia, Elisa, Lara, Saeed från Vattenindustrin Intership Program
Martin Evertsson, affärsområdeschef på Uniwater, visar runt på pumpstation i Mölndal.

Uniwater i ledningsgruppen för yrkesutbildningen VA-ingenjör

För att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv är Uniwater representerade i ledningsgruppen för den tvååriga yrkesutbildningen VA-ingenjör, som anordnas av John Ericsson institutet. Som representant för arbetslivet fungerar Uniwater som branschens förlängda arm och säkerställer att vattenindustrins perspektiv och behov beaktas i utbildningen. Vårt mål är att representera näringslivsperspektivet inom VA-sektorn, så att studenterna får upp ögonen för olika yrkesmöjligheter i branschen. Det är vårt sätt att bidra till utbildningens kvalitet, samt att erbjuda LIA-platser och möjligheter till studiebesök.

Ledningsgruppen sammanträder två gånger per termin och har ett övergripande ansvar för att säkerställa att utbildningens mål uppfylls. Under mötena diskuteras aktuella händelser i utbildningen, utvecklingsmöjligheter och trender inom branschen. Detta samarbete är fördelaktigt både för Uniwater och för de studerandes framtida karriärmöjligheter, då det bidrar med nya insikter och innovationer som kan tillämpas i vår verksamhet.

Skolsamverkan – win-win för innovation och utveckling

Att samarbeta med grundskolor, gymnasier och högskolor samt att vara engagerade i studentprojekt är både viktigt och stimulerande. Genom dessa partnerskap skapas win-win-situationer där både vår koncern och studenterna utvecklas och lär sig nya saker. Dessa initiativ gör oss mer innovativa och konkurrenskraftiga, samtidigt som vi bidrar till att forma nästa generation av ledare inom vattenindustrin. Detta är särskilt viktigt inför de stora utmaningar vi står inför med klimatförändringar, underhållsskulden i VA-nätet och omställningen till en cirkulär ekonomi.

Kontaktperson

Ulrika Stevrell, HR-ansvarig 

ulrika.stevrell@uniwater.se