Aktuellt

Energieffektivt reningsverk i Degerfors

Degerfors energieffektiva vattenverk renar dricksvattnet utan kemikalier

Uniwater-bolaget ELVA AB har ansvarat för utformning och byggnation.Kärnan i allt vi gör inom Uniwater är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla hållbar VA-infrastruktur. Vår målbild för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Ett projekt som lever upp till alla tre delar är det nya vattenverket i Degernäs, strax utanför Degerfors, där Uniwater-bolaget ELVA AB har varit totalentreprenör med ansvar för utformning och byggnation. Vattenverket invigdes i maj 2022LÄS MER

Uniwater förvärvar Svanesunds Rör
– stärker ytterligare specialistkompetensen inom koncernen

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, fortsätter att expandera genom att förvärva Svanesunds Rör som är specialister på svetsning av PE-rör för VA och fjärrkyla. I samband med förvärvet etablerar Uniwater även ett femte affärsområde; Uniwater Solutions, där Svanesunds Rör blir det första bolaget.LÄS MER

Rent vatten kräver
FUNGERANDE VA-INFRASTRUKTUR

Att vattnets kretslopp fungerar är en avgörande del av en hållbar framtid. I det kretsloppet finns Uniwater, från vattenverket till användaren och sedan tillbaka till reningsverket. Med specialistkompetens inom vatten- och avloppsverk, pumpstationer, el och automatik samt VA-produkter har Uniwater ett helhetsperspektiv på lösningar för VA-infrastruktur.LÄS MER

Uniwater stärker organisationen för fortsatt tillväxt
– anställer Johan Wallén som förvärvs- och strategiansvarig

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, ökar fokus på fortsatt tillväxt och anställer Johan Wallén som ny förvärvs- och strategiansvarig.LÄS MER