Aktuellt

Uniwater och Kungsbacka kommun – samarbete för hållbar vatteninfrastruktur

Kärnan i Uniwater-koncernen är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla framtidens VA-infrastruktur. Målbilden för 2025 är att vara branschledande inomhållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Arbetet guidas av FN:s globala mål och innebär en kombination av interna insatser och nära samarbeten med kunder och leverantörer. Tre av Uniwaters koncernbolag – Norvatek, Elva och ASB – har samarbete med Kungsbacka kommun, söder om Göteborg. Här är ambitionerna höga när det gäller hållbarhetsfrågor, inte minst när det gäller vattenförsörjning.LÄS MER

Från hållbarhet till inspiration – vårt arbete med leverantörer driver positiv förändring

Som koncern kan vi föregå med gott exempel, precis som våra leverantörer. Vi strävar efter att välja leverantörer som uppfyller våra krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi vill jobba med leverantörer som står upp för mänskliga rättigheter, och som vi kan samarbeta med under lång tid. Så får vi gemensam kraft till att påverka det klimatavtryck, som vår verksamhet och vår bransch bidrar till. Uppförandekod för leverantörer och ramavtal är några av Uniwaters satsningar på området. LÄS MER

Uniwaters hållbarhetsrapport 2022

I maj nådde Uniwater en viktig målstolpe då vi lanserade vår första hållbarhetsrapport. Vi ser fram emot att nå våra hållbarhetsmål med våra medarbetare, kunder och leverantörer. LÄS MER

Åsa Ekdahl ny VD för ABAT

Uniwater-bolaget ABAT i Örebro har utsett Åsa Ekdahl till ny VD. Åsa hade tidigare rollen som platschef på ABAT, och tillträdde som VD för bolaget den 1 maj. Åsaefterträder Thomas Andersson efter 25 år på posten. LÄS MER