Aktuellt

Uniwater förvärvar Proco Services

Uniwater förvärvar Proco Services – utökar koncernen med tjänster för trycksatta rörsystem

Uniwater expanderar genom förvärv av Proco Services. Proco Services erbjuder rörarbeten med patenterade metoder för blockering och anborrning, utan avbrott. Tjänsterna blir ett starkt komplement till affärsområde Products. LÄS MER
Pumpstation i Åsa, på äng

Hållbar produktion och mindre utsläpp från cement för minskad klimatpåverkan

Att bidra till rent vatten i samhället genom hållbar VA-infrastruktur. Det är kärnan i allt vi gör, och vi har en hög ambition. Vår målbild för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. LÄS MER

Uniwater fokuserar på energireducering för att nå hållbarhetsmål

Kärnan i allt som görs inom Uniwater-koncernen är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla hållbar VA-infrastruktur. Målbilden för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Arbetet guidas av FNs globala mål, där man bland annat prioriterar mål 12 med fokus på att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Inom ramarna för mål 12 arbetar Uniwater bland annat med energireducering. Här drar koncernen nytta av sin storlek och unika bredd av kompetenser inom el, VA-produkter, pumpstationer och vattenverk. Samarbete och kunskapsöverföring specialister emellan accelererar utvecklingen. LÄS MER
Energieffektivt reningsverk i Degerfors

Degerfors energieffektiva vattenverk renar dricksvattnet utan kemikalier

Uniwater-bolaget ELVA AB har ansvarat för utformning och byggnation.Kärnan i allt vi gör inom Uniwater är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla hållbar VA-infrastruktur. Vår målbild för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Ett projekt som lever upp till alla tre delar är det nya vattenverket i Degernäs, strax utanför Degerfors, där Uniwater-bolaget ELVA AB har varit totalentreprenör med ansvar för utformning och byggnation. Vattenverket invigdes i maj 2022LÄS MER