Aktuellt

Uniwater förvärvar Svanesunds Rör
– stärker ytterligare specialistkompetensen inom koncernen

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, fortsätter att expandera genom att förvärva Svanesunds Rör som är specialister på svetsning av PE-rör för VA och fjärrkyla. I samband med förvärvet etablerar Uniwater även ett femte affärsområde; Uniwater Solutions, där Svanesunds Rör blir det första bolaget.LÄS MER

Rent vatten kräver
FUNGERANDE VA-INFRASTRUKTUR

Att vattnets kretslopp fungerar är en avgörande del av en hållbar framtid. I det kretsloppet finns Uniwater, från vattenverket till användaren och sedan tillbaka till reningsverket. Med specialistkompetens inom vatten- och avloppsverk, pumpstationer, el och automatik samt VA-produkter har Uniwater ett helhetsperspektiv på lösningar för VA-infrastruktur.LÄS MER

Uniwater stärker organisationen för fortsatt tillväxt
– anställer Johan Wallén som förvärvs- och strategiansvarig

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, ökar fokus på fortsatt tillväxt och anställer Johan Wallén som ny förvärvs- och strategiansvarig.LÄS MER

Erik Berglund ny vd på Ibeco Sverige – ”Fullt fokus på fortsatt expansion”

Ibeco, ett av Nordens ledande företag inom försäljning av kundspecifika VA- och VVS- lösningar, anställer Erik Berglund som ny vd för Ibeco Sverige. Han tar över efter Carl Berglund som går till koncernmodern Uniwater och blir affärsområdesansvarig på Uniwater Products. I samband med detta delar Ibeco upp bolaget så att varje nordiskt land blir självständiga enheter.LÄS MER