Lotta Stenberg ny VD för Dala Kommunalteknik

Lotta Stenberg ny VD för Dala Kommunalteknik

Lotta är väl bekant med verksamheten, då hon har jobbat som platschef på företaget sedan mars 2020. Hon kom in i verksamheten i början av covid-pandemin efter att ha kommit kontakt med tidigare VDn Niklas Bergman. Innan dess hade hon ”inte ens tänkt tanken hur flödet...
Uniwater arbetar för säkert dricksvatten

Uniwater arbetar för säkert dricksvatten

Uniwater finns för samhället, som är både brukare och ägare av infrastrukturen för vatten och avlopp. Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen av att den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om...
Uniwater stödjer WaterAid

Uniwater stödjer WaterAid

Om inte vatten och avlopp fungerar i samhället, så funkar inget. Vi lever och verkar i en spännande tid, då medvetenheten om vatten som livsmedel och sanitet som samhällskritisk funktion ökar. Vi som jobbar med detta varje dag vet hur viktigt det är, och det börjar...
Uniwater förvärvar Tonisco

Uniwater förvärvar Tonisco

Tonisco är specialiserat inom blockering och anborrning, ett strategiskt viktigt erbjudande inom Uniwaters tjänster inom service och underhåll av vatteninfrastruktur. Tonisco säljer också produkter så som anborrningsutrustning, ventiler och klämverktyg. Tonisco blir...