Så här arbetar vi för en säker arbetsmiljö

Inom Uniwater är medarbetares hälsa och säkerhet en prioriterad fråga.

Inom Uniwater är medarbetares hälsa och säkerhet en prioriterad fråga. Inte minst som en del av vårt sociala hållbarhetsarbete. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på våra arbetsplatser, dvs de sociala, organisatoriska och fysiska aspekterna. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att de som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom Uniwater har den kunskap som krävs. Till exempel genom utbildning i systematisk arbetsmiljö (SAM). Målsättningen är att säkerställa att vi har väl fungerande arbetsmiljöer, utan hälsorisker. Det är en grundpelare för att våra medarbetare ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete optimalt.

Ingen får skadas. Alla ska må bra.

Nyligen fyllde våra ledare, chefer och skyddsombud på med kunskaper inom systematiskt arbetsmiljöarbete, s.k. SAM, genom en internutbildning. Här tar vi del av de intryck och insikter som Adam Eriksson, lageransvarig på Ibeco, bär med sig från utbildningen.

Hur upplevde du utbildningen som helhet?
– Jag tycker att det var en bra och givande utbildning med tydliga ämnesområden i en pedagogisk ordning. Distansupplägget fungerade bra och vi kunde även på ett smidigt sätt diskutera frågeställningar i mindre grupper.

Ni var ca 50 personer inom Uniwater som deltog – hur upplevde du gemenskapen inom gruppen?
– Det var en god stämning bland deltagarna under utbildningen. Alla fick komma till tals och bidrog med tankar och idéer, var fokuserade och tycktes ta till sig informationen.

Vad bär du med dig från utbildningen?
– Jag har gått en liknande utbildning tidigare, men dessa frågor är viktiga att repetera. Så det är väl just den påminnelsen jag bär med mig: att ha både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i bakhuvudet varje dag. Ingen får skadas och alla ska må bra..