Products

Products

En fungerande VA-infrastruktur ställer höga krav på kvalitativa specialprodukter. Inom området arbetar Uniwaters specialister för att leverera och distribuera VA/VVS-produkter till projekt över hela Norden.

Väl fungerande VA-infrastruktur ställer krav på kvalitativa specialprodukter. De tre dotterbolagen Abat, Ibeco och Proco Services erbjuder uthyrning, installation och leverans av VA/VVS-produkter till projekt i Norden. 

Ibeco Rental, en växande affär

Ibecos uthyrningsverksamhet fick ett uppsving under 2022. Behoven hos kunderna ändrades och förfrågningarna ökade. Under året har IBECO rental gått ifrån att ha mest långa uthyrningsprojekt till att ha fler och kortare uppdrag. 

Att kunderna har ändrat sitt beteende hänger ihop med såväl klimatomställning som osäkerhet i konjunktur och leverantörsled. Att hyra i stället för att äga är en del av den cirkulära ekonomins utveckling i samhället och inom många områden är uthyrning framtidsmodellen. Både utifrån entreprenörernas miljöperspektiv, och av utrymmesskäl och nyttjandegrad. Företagen vill inte ha maskiner stående utan att de används. IBECO har framför allt sett denna utveckling i Göteborg och Stockholm.

Ibeco

IBECO är en av de ledande leverantörerna och distributörerna av VA/VVS produkter i Sverige.

ABAT

ABAT tillverkar specialprodukter för byggindustrin, främst olika typer av luckor i aluminium och rostfritt.

Proco

Proco Services erbjuder patenterade metoder för blockering och anborrning, som möjliggör rörarbeten utan irriterande störningar för kunden.

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamheter inom fem specialistområden.

Pumping stations
Water Treatment
Products
Solutions