Products

Products

En fungerande VA-infrastruktur ställer höga krav på kvalitativa specialprodukter. Inom området arbetar Uniwaters specialister för att leverera och distribuera VA/VVS-produkter till projekt över hela Norden.

Utrustar och skyddar infrastrukturen för vatten och avlopp

Väl fungerande VA-infrastruktur ställer krav på kvalitativa specialprodukter. Dotterbolagen Abat och Ibeco erbjuder tillverkning, uthyrning, installation och leverans av VA/VVS-produkter till projekt i Norden. Utöver Sverige finns Ibeco i Norge och Finland.

Ibeco Rental, en växande affär

Ibecos uthyrningsverksamhet fick ett uppsving under 2022. Behoven hos kunderna ändrades och förfrågningarna ökade. Under året har IBECO rental gått ifrån att ha mest långa uthyrningsprojekt till att ha fler och kortare uppdrag. 

Att kunderna har ändrat sitt beteende hänger ihop med såväl klimatomställning som osäkerhet i konjunktur och leverantörsled. Att hyra i stället för att äga är en del av den cirkulära ekonomins utveckling i samhället och inom många områden är uthyrning framtidsmodellen. Både utifrån entreprenörernas miljöperspektiv, och av utrymmesskäl och nyttjandegrad. Företagen vill inte ha maskiner stående utan att de används. IBECO har framför allt sett denna utveckling i Göteborg och Stockholm.

Vattenförsörjningens utmaningar

Tillgång till dricksvatten är avgörande för människors vardag och många av våra samhällsfunktioner.  Alla aktörer som, direkt eller indirekt, arbetar med dricksvattenförsörjning måste därför ha beredskap för störningar i verksamheten. 

Underhållet på stora delar av landets rörledningsnät och reservoarer är kraftigt eftersatt och det kommer krävas stora ekonomiska insatser för att komma ikapp. Åsa Ekdahl, VD- för Uniwaters dotterbolag ABAT, förespråkar ett effektivt skalskydd, periodisk tillsyn och anpassat underhåll vilket är både kostnadseffektivt och bättre för miljön. 

ABAT

ABAT tillverkar specialprodukter för byggindustrin, främst olika typer av luckor i aluminium och rostfritt.

Ibeco

IBECO är en av de ledande leverantörerna och distributörerna av VA/VVS produkter i Sverige.

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamheter inom fyra specialistområden.

Pumping stations
Water Treatment
Products
Solutions