2023-01-10

Uniwater förvärvar Proco Services – utökar koncernen med tjänster för trycksatta rörsystem

Uniwater förvärvar Proco Services
Uniwater expanderar genom förvärv av Proco Services. Proco Services erbjuder rörarbeten med patenterade metoder för blockering och anborrning, utan avbrott. Tjänsterna blir ett starkt komplement till affärsområde Products.

Förvärvet av Proco ligger i linje med Uniwaters tillväxtstrategi och bidrar till synergieffekter mellan Uniwaters olika affärsområden. Koncern-VD Fredrik Jonsson beskriver förvärvet av Proco services som del av den strategiska satsningen att växa i Stockholm och storstadsregionerna i Sverige. Med Proco som del av gruppens specialisttjänster blir koncernen än mer heltäckande och kan öka sitt geografiska upptagningsområde inom ett växande marknadssegment inom VA.

– Anborrnings- och blockeringstjänster är i tillväxt i VA-branschen. Genom att förvärva Proco kan vi expandera inom segmentet och erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga och nischade tjänster. Vi ser stor potential i Norden med Proco som varumärke, då de har ett gott anseende grundat i kvalitet, teknik och innovation.

Johan Wallén, förvärvsansvarig på Uniwater.

Proco Services blockeringsmetod på trycksatta rörsystem är välkänd inom kommuner, landsting och industri. Nyttan med metoden är att man kan göra underhåll utan att kunderna drabbas av driftstopp. Alternativet är att stänga ner rörsystemen, tappa ur och transportera det tappade vattnet till reningsverk. Sådan hantering är både mer kostsam och mer belastande på miljön. Tekniken tillämpas på flera områden, utöver VA och VVS används tekniken på system för fjärrvärme, fjärrkyla och industri.

VD Mikael Hannegård leder företaget sedan 2005 och i personalstyrkan finns 14 tekniska specialister med lång erfarenhet. Huvudkontoret ligger i Hägersten utanför Stockholm, med en filial i Ängelholm.

Förvärvet av Proco ligger i linje med Uniwaters tillväxtstrategi och bidrar till synergieffekter mellan Uniwaters olika affärsområden. Koncern-VD Fredrik Jonsson beskriver förvärvet av Proco services som del av den strategiska satsningen att växa i Stockholm och storstadsregionerna i Sverige. Med Proco som del av gruppens specialisttjänster blir koncernen än mer heltäckande och kan öka sitt geografiska upptagningsområde inom ett växande marknadssegment inom VA.

Mikael Hannegård, VD Proco Services.