2023-05-15

Möt oss på Vatten 2023

Den 24-26 oktober 2023 medverkar Uniwater på Mötesplats Vatten på Svenska Mässan i Göteborg, tillsammans med alla våra dotterbolag. Vatten 2023 arrangeras i samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin där Uniwater är medlemmar.

Den 24-26 oktober 2023 medverkar Uniwater på Mötesplats Vatten på Svenska Mässan i Göteborg, tillsammans med alla våra dotterbolag. Vatten 2023 arrangeras i samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin där Uniwater är medlemmar.

Mötesplats för vattnets kretslopp – idag och i framtiden

Vi lever i tid med stora förändringar. I omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi är vatten- och VA-branschen central. Vatten, avlopp och sanitet är centrala funktioner i samhället och det behövs både större och fler satsningar på området. Detta ställer krav på dialog och arenor för samverkan – forum där goda krafter och nya lärdomar kan inspirera och driva den förändring som är nödvändig för en hållbar framtid. Låt Vatten 2023 blir en sådan arena!

Vi ses på mötesplats Vatten!

Anmäl att du kommer till mässan redan idag (kostnadsfri registrering)

För mer information kontakta Carolina Jaworski, kommunikationsansvarig på Uniwater

carolina.jaworski@uniwater.se