September 2021

Pumpstation Karlskrona

Uniwater-bolag levererar unik pumpstation i Karlskrona.

På ön Stumholmen i Karlskrona ligger Marinmuseum, ett av ortens främsta besöksmål. 1993 blev Stumholmen en del av den civila staden efter att ha varit stängt marint område i över 300 år. Runt Marinmuseum lever marinens historia kvar i form av byggnader och historiska fartyg som en gång i tiden tillhört flottan. Sedan våren 2021 finns här också en pumpstation med en helt unik utformning, ritad för att passa in i miljön och konstruerad av Uniwater-bolagen Norvatek och ASB.

Norvatek och ASB i samarbete.
Pumpstationen slutbesiktades i slutet av maj i år och togs i bruk inför sommarsäsongen.

– Stationen ersatte en gammal lösning som hade blivit för liten allt eftersom det har byggts mer på Stumholmen. Bland annat har försvarets gamla byggnader har gjorts om till bostäder. VA-lösningarna behövde helt enkelt anpassas för detta, berättar Petra Granflo, säljare på Norvatek.

Norvatek fick uppdraget att leverera pumpstationen av Karlskrona Kommun och utförde arbetet i samarbete med systerbolaget ASB.

– Vi på Norvatek är specialister på pumpstationer och ASB är experter på el och automatik. Så ansvarsfördelningen blir tydlig. Hur själva installationen och programmeringen ska se ut varierar från kommun till kommun. Här har ASB stor kunskap och erfarenhet kring önskemålen, säger Petra.
Genom hela processen har bolagen haft en tät dialog för att allt ska bli rätt.

– Det här är en pumpstation för spillvatten, en så kallad VÖ2. Vi ger dem namn efter var ventilerna sitter och tvåan indikerar att det är två pumpar i. Just den här installationen är ganska standardiserad, bortsett från beklädnaden och takavvattningen som är helt dold, säger Petra.

Ett rutmönster av plåt.

I grundutförande levereras överbyggnaderna till Norvateks pumphus med klassiska röda träfasader och sadeltak, men möjligheterna till kundanpassningar är oändliga. Tanken är att varje pumpstation ska smälta in på ett bra sätt i miljön där den är placerad. Speciallösningar är vanligast i stadsmiljöer och miljöer med tydlig arketektonisk karaktär, som här intill museet vars arkitektur är ett mästerverk i sig. 
– Vi har byggt många fantastiska pumpstationer genom åren, bland annat en som var utformad som en skånelänga, en som var beklädd med ölandssten och en välvd konstruktion som skulle beväxas som en jordkällare, berättar Petra.

Det är LewisJonsson Arkitektkontor i Karlskrona som har ritat exteriören på pumpstationen vid Marinmuseum.

– Pumpstationen är gjord i betong med ett lätt lutande tak. Eftersom plåten och betongen inte lämpar sig att ha i direktkontakt har vi reglat upp en luftspalt på ca 10 cm runt bygget.

Plåtskivorna är monterade på plats av en plåtslagare. Det var ett riktigt hantverk, säger hon.

Arbetet med att få bygglov var en utmaning. – Det blev några turer fram och tillbaka med ritningarna eftersom utformningen är så speciell. Plåtarna i beklädnaden är valda för att smälta in i miljön och fånga upp nyanserna i en ubåt som ligger intill och ingår i museets utställning. Vi stötte även på en utmaning när kommunen ville att plåten skulle behandlas för att bli klotterresistent. Vi behövde hitta ett medel som står emot kustnära väder och vind, men som inte ändrar utseendet hos plåten. En del alternativ gjorde plåtarna antingen mattare eller blankare. Men till slut blev det rätt.