2022-07-04

Uniwater förvärvar Svanesunds Rör – stärker ytterligare specialistkompetensen inom koncernen

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, fortsätter att expandera genom att förvärva Svanesunds Rör som är specialister på svetsning av PE-rör för VA och fjärrkyla. I samband med förvärvet etablerar Uniwater även ett femte affärsområde; Uniwater Solutions, där Svanesunds Rör blir det första bolaget.

– Förvärvet av Svanesunds Rör innebär ett attraktivt tjänstetillägg för koncernen. PE (polyeten) är ett framtidsmaterial i branschen och vi ser fram emot kunskapsutbytet mellan Svanesunds Rör och de andra bolagen inom Uniwater. Utöver det ser vi flera naturliga synergier och möjligheter till samverkan som förvärvet innebär. Det nya affärsområdet vi nu etablerar samlar specialister inom VA-infrastrukturtjänster och är ett viktigt steg för att kunna erbjuda ett mer heltäckande utbud till våra kunder, säger Johan Wallén förvärvs- och strategiansvarig på Uniwater.

Uniwater ser en stor efterfrågan av specialistkompetens inom svetsning av PE-rör i såväl Sverige som i hela Norden. VA-infrastrukturen i Sverige och i våra grannländer är föråldrad och det finns behov av omfattande upprustning såväl som nybyggnation av ledningsnät.
– Vi ser att underhållsarbeten kommer att öka de kommande åren och även stora nyproduktioner. Det krävs specialister vid akuta arbeten, men också vid planerade underhållsarbeten där man byter ut långa VA-sträckor till PE-rör. Därför ser vi stor potential med Svanesunds Rörs verksamhet och välkomnar företaget varmt till Uniwater, säger Fredrik Jonsson, koncern-vd på Uniwater.

Svanesunds Rör är specialiserat på svetsning av PE-rör och är verksamt i Väst- och Sydsverige med huvudkontor i Svanesund på Orust. Familjeföretaget startade 1965 av Hasses pappa Sven-Olof. Sedan Hasse och Annika tog över bolaget har de varit aktiva ägare och kommer att fortsätta i verksamheten även efter förvärvet, tillsammans med sina medarbetare. Svanesunds Rör omsatte 2021 cirka 27 MSEK med sju anställda.

– Vi har nu drivit det här bolaget till en nivå där vi behöver hjälp att ta nästa steg. För att säkra successionen, våra medarbetares trygghet och ge bolaget en chans att fortsätta att utvecklas valde vi att sälja bolaget till Uniwater. Under alla år har vi varit ett bolag med mycket stark ”vi-känsla” och det är viktigt för oss att vi kan fortsätta att utveckla bolaget på det viset samtidigt som vi behöver storskaligheten och stöttning för att fortsätta att växa. Det kommer Uniwater att bidra med, säger Hasse Carlsson, vd på Svanesunds Rör.

Uniwaters affärsområden är sedan tidigare: Pumping Stations, Automation, Water Treatment och Products.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Wallén, förvärvs- och strategiansvarig på Uniwater AB, tfn +46 (0)73 354 70 73
Anders Ekhammar, pressansvarig på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 746 25 79
e-mail: anders.ekhammar@perspective.se