Pumping stations

Pumping stations

Pumpstationer spelar en viktig roll i infrastrukturen för vatten och avlopp. Det finns cirka 20 000 större pumpstationer i Sveriges kommunala VA-system, och de säkrar tillgång till dricksvatten, dagvatten och avlopp . Uniwaters specialister erbjuder pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt. 

Effektiv vattenhantering ger trygg tillgång till vatten och avlopp

Med hjälp av specialisterna inom Uniwater Pumping stations rustar vi upp vatteninfrastruktur i Sverige och Norge för framtiden. Många pumpstationer har varit i bruk sen 50- och 60-talet och behöver nu bytas ut. Här har vi en viktig roll som möjliggörare att säkerställa rent vatten och sanitet i samhället. Våra bolag tillverkar brunnar i betong, GAP och rostfritt, och byggnaderna görs i betong eller trä.

 

Pumpstation i trä

Göteborgs största pumpstation

En av 2022 års höjdpunkter var slutförande av projektet Kodammarna. Kodammarna är Göteborgs stads största pumpstation och den tar emot avloppsvatten från cirka 185 000 personer.

Norvatek fick uppdraget att byta ut, bygga nytt och bygga ut Kodammarna.  Eftersom den befintliga anläggningen inte kunde stängas av, då avloppsvattnet inte kunde ledas om, behövde vi bygga den nya pumpstationen bredvid den gamla. Den nya stationen är dimensionerad för framtidens Göteborg där stadens utveckling, miljö- och hållbarhetskrav uppfylls. Projektet omfattade allt från förproduktion till färdigställande och slutförande.

Unik överbyggnad symbol i Oxelösund

Vid infarten till Oxelösund står en sex meter hög båke, som blivit något av en symbol för kommunen. Vad många inte vet är att det finns en pumpstation inuti – med en pumpsump som går ner sex meter under jord.

Den unika överbyggnaden är inte bara en symbol för Oxelösund, utan för hur Rostfria VA-system gärna skräddarsyr sina leveranser till kunder, till exempel kommuner. Rostfria bygger och levererar en isolerad och invändigt färdigställd överbyggnad, men utan vinkeltak eller fasad, vilket innebär att kunden kan sätta vilken slags byggnad de vill utanpå konstruktionen. En unik möjlighet att skapa sevärdheter av er kommuns stoltheter – samtidigt som ni säkrar vattenförsörjning och sanitet till invånarna.

IT-styrd vattenkiosk för spolbilar, räddningstjänst och dricksvattenuttag

Från Dala Kommunalteknik AB kan ni som kommun få en komplett vattenkiosk med en anpassad överbyggnad. Vattenkiosken levereras funktionstestad från fabrik och lyfts på plats av en kranbil. Den kompletta anläggningen passar för uttag av tekniskt vatten, för exempelvis spolbilar och asfaltsläggare, har en användarvänlig och lättillgänglig brandpost med rätt tryck och flöde för räddningstjänsten och kan även användas för dricksvattenuttag, vilket minskar behovet av att ha nödvattentankar. 

Vattenkiosken styrs via KZ-Handels tillförlitliga IT-lösning och alla uttag går via GSM till www.vattenkiosk.se, vilket gör det enkelt för er som kommun att kontrollera och debitera uttag.

IBAB

Industri & Bygginstallationer i Norden AB (IBAB) leder, tillverkar och genomför montage inom vatten och avlopp. IBABs tjänster omfattar renovering, ny- och ombyggnation av centrala anläggningar i VA-nätet så som pumpstationer och vatten- och reningsverk.

Dala Kommunalteknik

Dala Kommunalteknik är en komplett leverantör av pumpanläggningar inom vatten och avlopp. Bolaget har sin bas i Borlänge och levererar tjänster och  produkter inom hela Sverige. Dala Kommunlateknik omfattar vattenkiosker, tryckstegringsstationer, pumpstationer och relaterade tjänster som ombyggnad service och renovering.   

Norvatek

Pumpstationer för dricksvatten, dagvatten och avlopp. NORVATEK utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden.

Bolagets har verksamhet i Göteborg, Ronneby, Töreboda och Västerås. I Göteborg finns även ett montagecenter, som är knutpunkt för service och support av anläggningar. 

Rostfria VA-system

Rostfria VA-system är experter på rostfria pumpstationer och producenter av skräddarsydda spillvattenstationer. De har sin produktionsverksamhet i Filipstad.

Företaget levererar kompletta avloppspumpstationer, med överbyggnad och pumpsump, samt tryckstegringshus till verksamheter i hela Sverige. El och vvs är installeras i verkstaden i Filipstad, vilket ger leveranser som är klara att tas i drift direkt.  

ASB

ASB konstruerar, programmerar och tillverkar apparatskåp samt installerar och drifttar elanläggningar.

Värdeskapande samverkan för bättre VA-lösningar

Företagen inom Uniwater-koncernen bedriver verksamheter inom fyra specialistområden.

Pumping stations
Water Treatment
Products
Solutions