2023-07-07

Ökat tryck på VA-nätet ger uppsving för Norvatek

Uniwater-bolaget Norvatek, en av Nordens ledande producenter av pumpstationer för dricksvatten, dagvatten och avlopp, expanderar i Ronneby. Under våren har företaget breddat verksamheten, rekryterat mer personal och satsar nu på att modernisera och utveckla anläggningen. Expansionen görs för att möta kundernas ökande behov av VA-lösningar inom och utanför regionen.

I takt med att våra städer växer och förtätas ökar trycket på befintliga vatten- och avloppssystem, vilket gör att VA-nätet behöver uppgraderas och byggas ut. Detta skapar stora behov av att bygga ut pumpstationssystem runt om i Sveriges kommuner. På Norvatek märker man av den ökande efterfrågan. För att möta marknadens behov satsar företaget nu på att bygga ut och modernisera företagets tillverkningsenhet i Ettebro utanför Ronneby, där pumpstationerna tillverkas i betong.

Tony Andersson, VD för Norvatek, beskriver att satsningen inte bara handlar om att hantera en stor orderingång. Den handlar också om att Norvatek vill utveckla sin arbetsmiljö och ställa om för klimatet:

– Det är fantastiskt roligt att vi satsar och växlar upp verksamheten i Ettebro, Ronneby. De investeringar vi gör nu ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete på Norvatek – dels går vi över till uppvärmning med bergvärme i stället för olja, dels byter vi till cement med lägre klimatavtryck. Dessutom förbättrar vi arbetsmiljön för vår personal genom utökad produktionsyta och modernisering över lag.

Konkret handlar satsningen i Ettebro om

  • Utökad produktionsyta – gjutning av en 1500 m2 betongplatta, som en förlängning av befintliga hallar och traversbanor.
  • Uppvärmning med mindre miljöpåverkan – övergång till bergvärme som uppvärmningskälla för både fabrik och kontor. Detta görs för att minska utsläpp och minska energianvändning, tillsammans med Klimatklivet. I samband med detta byts även alla armaturer ut i fabriken till lågenergilampor.
  • Införande av ny gjutform (så kallad jigg) för produktion av moduler. Modulerna efterfrågas i större omfattning än tidigare, genom jiggen effektiviseras tillverkningen då dessa görs i standardmått.

Bättre flöde och effektivare produktion

Även produktionspersonalen, med arbetsledare Robin Sandén som representant, ser fördelarna med nysatsningen och vittnar om att den är efterlängtad. Utbyggnaden skapar bättre flöde och effektivare produktion, och arbetsmiljön blir bättre när betonghusen blir enklare att montera, tack vare större arbetsytor och modernare lokaler.

– Det har varit en utmaning att hålla full produktion, samtidigt som det jobbas och grävs över hela produktionsområdet. Norvatek i Ronneby har en rekordstor ordervolym och det känns mycket bra att vi rustar för framtiden, så att vi kan leverera större projekt och volymer och samtidigt bidra till företagets miljöarbete, beskriver arbetsledare Robin Sandén.

Norvatek tillverkar och levererar pumpstationer med brunnar i betong, plast (GAP) och rostfritt. Företaget har verksamhet i Göteborg, Ronneby, Västerås och Töreboda. Pumpstationer finns på nyckelpositioner i infrastrukturen och ser till att vatten kommer fram till hushåll och industrier. Många av dessa viktiga knutpunkter för vattnets kretslopp i samhället byggdes i Sverige på 40- och 50-talet, och är nu i stort behov av renovering eller utbyggnad. Norvatek utför den viktiga tjänst och bidrar på så sätt till rent vatten i samhället.

För mer information, kontakta VD Tony Andersson tony.andersson@norvatek.se