2023-07-31

Uniwater Academy – investering i vår och våra medarbetares framtid

Lärande och utveckling utgör grunderna för att medarbetare ska växa, trivas och stanna kvar. En sådan arbetsmiljö skapar förutsättningar för att Uniwater ska kunna ge kunderna den bästa servicen, och att förse marknaden med innovativa och hållbara lösningar för framtidens vatteninfrastruktur.

Uniwater Academy

Löpande utbildningsinsatser är en del av vårt erbjudande för att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom Uniwater Academy samlar Uniwater all kompetensutveckling under ett paraply. Uniwater Academy innehåller alla våra kunskapshöjande satsningar, för att ge både bredd och spets, till exempel inom hållbarhet, kommunikation och ledarskap. Våra specialister bidrar till vår gemenskap och delar med sig av kunskaper och erfarenheter, som skapar nytta för hela koncernen.

Med Uniwater Academy kompletterar vi med extern kunskap och inspiration, för att utveckla våra medarbetares kompetenser. Under 2022 lanserade vi ett ledarskapsprogram för att stärka våra chefers förmåga att bygga högpresterande team. Syftet med programmet är att stärka ledarskapet inom organisationen och få tillgång till medarbetarnas fulla potential, genom målstyrning och engagemang – för att alla ska kunna bidra till Uniwaters framgång.

Medarbetarprogram med certifiering i hållbarhet

Under 2022 lanserade vi även ett medarbetarprogram för att utveckla alla medarbetare, som en stödjandeaktivitet till ledarskapsprogrammet. Medarbetarprogrammet är inriktad på värdegrunds- och kulturarbete, kommunikation och feedback.
Alla medarbetare ska få årlig kompetensutveckling och en vidareutveckling av medarbetarprogrammet 2023 är satsningen på ökad medvetenhet om hållbarhet.

Alla medarbetare i koncernen får en grundutbildning i hållbarhet, som ger en personlig certifiering. Uniwater gör denna utbildningssatsning för att öka kännedom och medvetenhet om vad som krävs för att ställa om för en hållbar framtid och cirkulär ekonomi. Vi ser detta som en framgångsfaktor i vårt gemensamma hållbarhetsarbete.

För mer information om Uniwater Academy, kontakta Uniwaters HR-strateg Ulrika Stevrell ulrika.stevrell@uniwater.se