2023-12-20

Uniwater stödjer WaterAid

I jul är vi med och stöttar WaterAids viktiga arbete för att munda-folket i Bhetkali, Bangladesh, får möjlighet till en bättre framtid. Många av dem lever i extrem fattigdom och kämpar med bristen på rent vatten och toaletter. Kvinnorna tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten, vilket är både tidskrävande och slitigt. Avsaknad av fungerade toaletter gör situationen ännu svårare. WaterAid arbetar för att säkerställa att dessa rättigheter respekteras i Bhetkali.

Om inte vatten och avlopp fungerar i samhället, så funkar inget. Vi lever och verkar i en spännande tid, då medvetenheten om vatten som livsmedel och sanitet som samhällskritisk funktion ökar. Vi som jobbar med detta varje dag vet hur viktigt det är, och det börjar bli allt mer tydligt för gemene man och kvinna. Från att vi ser att översvämningar, bräddning, förändrat klimat öka i frekvens och bli allt vanligare till att VA-taxan höjs. Det har skrivits och debatterats mycket om vatten det här året, och vi hoppas att mer investeringar och nya finansieringslösningar är på gång.   

På global nivå skapar brist på tillgång till rent vatten och toaletter stora problem och stora hinder. Rent vatten och sanitet är grundläggande mänskliga rättigheter, och grundläggande för hållbar utveckling.

Förändring börjar med vatten

Som julgåva i år skänker vi pengar till WaterAid.  Vi stöttar WaterAids viktiga arbete för att munda-folket i Bhetkali, Bangladesh, ska få möjlighet till en bättre framtid.

Befolkningen i Bhetkali, Bangladesh, tillhör den etniska minoriteten munda. De är extremt fattiga jämfört med den övriga befolkningen och marginaliserade på grund av sin etniska status. Samhället är hårt drabbat av bristen på rent dricksvatten och toaletter. Kvinnorna har ensamt ansvar för att det finns vatten i hushållen och tvingas gå 3-4 timmar varje dag med tunga dunkar. Vattenburna sjukdomar är vanliga, särskilt bland barn. Det kan låta hopplöst, men med relativt enkla medel kan rent vatten faktiskt bli grunden för en genomgripande förändring i Bhetkali.

Shyamoli bor med sin man och två söner. Hon odlar ris och fiskar, men har problem med ryggen på grund av arbetet. Hon arbetar även som doula och har hittills förlöst 45 barn och lagar dessutom regelbundet mat till andra.

Liksom många andra kvinnor i det lilla samhället har Shyamoli börjat tappa håret. Hon tror att det beror på klimatförändringarna, att de har ökat salthalten i vattnet.


”Jag samlar ihop allt hår som faller från mitt huvud och säljer det i utbyte mot små kastruller, stekpannor, tallrikar och liknande saker …

Jag tror att vi tappar hår på grund av väderförändringar och extrem värme, vattnets salthalt och andra förändringar som vi har upplevt under årens lopp.”

Shyamoli, invånare i Bhetkali, Bangladesh

För närvarande delar hon och hennes familj på en toalett med fem andra hushåll eftersom de saknar medel att underhålla den på egen hand. Tyvärr är den i så pass dåligt skick att Shyamoli ofta undviker att använda den. När en cyklon slog till förstörde den toaletten så pass att Shyamolis familj och de andra familjerna blev tvungna att uträtta sina behov utomhus. Varje dag tvingas hon gå 3 kilometer för att hämta vatten, två gånger om dagen. Hon tycker att det är otäckt att gå den långa sträckan ensam så hon brukar ha svårt att sova natten innan hon ska gå själv.