2023-11-27

Uniwater förvärvar Tonisco

Vi växer och utökar vårt tjänsteutbud inom trycksatta rörsystem genom förvärv av Tonisco. Tonisco är baserat i Finland och erbjuder underhållstjänster och produkter för anborrning och blockering inom VA, fjärrvärme, fjärrkyla och industri. Förvärvet markerar en viktig geografisk expansion för Uniwater, som nu ytterligare stärker sin närvaro på den nordiska marknaden.

Tonisco är specialiserat inom blockering och anborrning, ett strategiskt viktigt erbjudande inom Uniwaters tjänster inom service och underhåll av vatteninfrastruktur. Tonisco säljer också produkter så som anborrningsutrustning, ventiler och klämverktyg.

  • Tonisco blir en viktig del i vår strategiska satsning att kunna erbjuda nischade och hållbara tjänster av högsta kvalitet i, och utanför Norden. Med Tonisco får Uniwater en bättre geografisk räckvidd inom ett växande marknadssegment, då anborrnings- och blockeringstjänster är i stark tillväxt. Nu är vi välpositionerade för att möta den växande efterfrågan och vi ser fram emot vårt samarbete med våra nya kollegor i Tonisco-teamet, säger Olof Nordin, affärsområdeschef Uniwater Solutions

Uniwaters dotterbolag Proco Services erbjuder redan i dag tjänster inom blockering och anborrning i Sverige och Norge. Förvärvet av Tonisco innebär en geografisk breddning av detta erbjudande till att även omfatta Finland. Bolagen kommer samlas inom Uniwaters affärsområde Solutions. 

Om Tonisco

Tonisco är ett familjeföretag som grundades 1969. Verksamheten har 27 medarbetare och har sin bas i Tammerfors i Finland. Bolaget har en filial i Tyskland med två medarbetare. Utöver Tyskland har Tonisco internationella partners för återförsäljning av tjänster och produkter, exempelvis i Kanada, Schweiz och Frankrike.

Läs mer om Tonisco på deras webbsida

För ytterligare information kontakta

Olof Nordin, affärsområdeschef Uniwater Solutions, 0765–441618

Carolina Jaworski, kommunikationsansvarig på Uniwater, 0708–749489