2024-01-24

Uniwater gör strategiskt förvärv i Danmark

Uniwater har förvärvat den danska vatten- och avloppsspecialisten Lauridsen Handel & Import A/S. Lauridsen har verksamhet i Danmark och Polen och ett erfaret team av specialister inom vatteninfrastruktur på båda marknader. Förvärvet stärker Uniwaters expertis inom vatteninfrastruktur samt dess närvaro i Norden och Europa.

Uniwater består i dag av 13 bolag i Sverige, Norge och Finland. Idag kan vi meddela att har förvärvat Lauridsen, ett av Danmarks ledande leverantörer av komponenter, tekniska lösningar och konsulttjänster inom vatten- och avloppsinfrastruktur. Förvärvet stärker vår närvaro i Norden, men markerar även Uniwaters första steg in i Centraleuropa då Lauridsen även har säljkontor och produktionsenhet i Polen.

Lauridsen har en stark kundbas, kunniga medarbetare och ett bra erbjudande. De särskiljer sig genom innovation, vilket vi kan dra stor nytta av inom hela koncernen. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter tillsammans med Lauridsen,

Carl Berglund, affärsområdeschef Uniwater Products.

Förvärvet avser samtliga aktier i Lauridsen Handel & Import A/S, Lauridsen Rørteknik A/S och Lauridsen Solutions PL Sp z.o.o. Lauridsen blir nu en del i Uniwater-koncernen som delar resurser, kompetens och möjligheter men behåller det starka varumärket Lauridsen för verksamheterna i Danmark och Polen.  

Om Lauridsen

Lauridsen Handel & Import A/S är ett familjeföretag, grundat 1991 av Niels Arne Lauridsen. Företaget tillverkar och levererar komponenter, tekniska lösningar och rådgivning inom avloppsvattenhantering. Sortimentet innehåller utrustning och förbrukningsvaror för schaktlös rörsanering (NO DIG), produkter i återvunnen plast, produkter för hantering av avloppsvatten, med mera. Lauridsen har sin bas i Varde i Danmark, och en produktions- och distributionsenhet i norra Polen. Företaget har 48 anställda.

Som en del av förändringen i ägarstrukturen kommer Kim Lauridsen att ta över som VD, och Niels Arne Lauridsen kommer att vara teknikchef. VD-bytet gäller från 1 februari 2024.

Att leda Lauridsen i nästan 30 år har varit en otrolig resa. Det har varit ett samarbete som inte bara involverat kollegorna utan även vår familj. Nu är det dags att lämna över tyglarna och jag är övertygad om att företaget kommer att blomstra i sin nya fas. Att sälja verksamheten var ett kollektivt familjebeslut. Våra diskussioner med Uniwater har varit positiva, och de har visat stor respekt för både oss och våra kollegor. Dessutom har vi en gemensam vision som vi ser fram emot att förverkliga tillsammans,

Niels Arne Lauridsen, grundare och avgående VD för Lauridsen

Kontaktinformation:
Carl Berglund, affärsområdeschef Uniwater Products, 0703-310043
Carolina Jaworski, kommunikationsansvarig, Uniwater, 0708–749489