2024-05-08

Ökad efterfrågan på cirkulära erbjudanden driver tillväxt för Ibeco Rental

Nu har Niklas Bergman installerat sig som ny ansvarig för Ibeco Rental. Med lång erfarenhet av vattenfrågor, organisation och affärsutveckling tar Niklas klivet från tidigare roller som VD och produktionschef. Framåt är det fullt fokus på tillväxt och utveckling – av uthyrningserbjudandet, depåerna och medarbetarna.

Han är tekniknörden med känsla för organisations- och affärsutveckling. Med passion för människors trivsel och teknik ser Niklas fram emot sin nya roll och han har med sig många års relevant erfarenhet. Niklas har jobbat i vatten- och pumpbranschen sedan 2013, varit engagerad i vattenkraft och miljöfrågor och även jobbat i stålindustrin i många år. Den röda tråden i hans yrkesliv är ledarskap och utveckling av människor. Nu när Ibeco Rental ska växla upp kommer dessa kompetenser till god nytta.

– Jag brinner för människors välbefinnande i organisationen. Jag går i gång på att bygga en stark organisation där folk mår bra, har bra förmåner och alla är delaktiga, beskriver Niklas.

Efter sina år på Ibecos systerbolag inom Uniwaterkoncernen, Dala Kommunalteknik och Norvatek, har Niklas bra koll på flödesberäkning och tryck för driftsäkra VA-anläggningar.

-Tekniken är väldigt likt oavsett om det gäller pumpar eller vattenkraftverk. Dessutom har jag alltid haft ett stort teknikintresse. Jag älskar att skruva sönder allt som finns och lära mig nytt, oavsett om det handlar om prylar eller programmering av datorer, säger Niklas.

Ökad efterfrågan på uthyrning

Niklas Bergman ska nu leda utvecklingen av Ibeco Rental, som är en del av Ibecos kärnverksamhet. Ibeco erbjuder direktförsäljning av produkter för vatteninfrastruktur, uthyrning av utrustning och uthyrning i entreprenadform. Att hyra i stället för att äga är ett exempel på cirkulärt agerande, som bidrar till minskad resursanvändning och klimatpåverkan. Efterfrågan ökar och Ibeco Rental har haft ett stort uppsving de senaste åren. Företaget utökar uthyrningssortimentet löpande och under 2023 hade de fler och längre uthyrningsprojekt än någonsin tidigare. Den ökande efterfrågan märks tydligast i Göteborg, Stockholm och Skåne.

Uthyrningserbjudandet består av två delar. Först är det den reguljära uthyrningen av produkter och utrustning för VA och VVS, såsom maskiner, pumpar och svetscontainrar. Uthyrning av schaktskydd, eller spont, är ett exempel på en produkt som uppskattas av många kunder. Denna produkt är fördelaktig både utifrån miljöhänseende och personskydd.

Ökad personsäkerhet och minskad belastning på miljön

IBECOs schaktskydd bidrar till ökad personsäkerhet och minskade mängder schaktmassor. Redan vid 1,5-meter djupa schakt, som grävs i lutning, kan väder, temperatur och jordkvalitet leda till ras som kan skada människor allvarligt. Med hjälp av IBECOs spontkassetter ökar säkerheten för personalen. Dessutom behöver mindre schaktbredd grävas, vilket minskar påverkan på närliggande miljö samt på klimatet genom färre transporter.
Det andra benet i uthyrningserbjudandet, som står för den större delen av verksamheten, är uthyrning för specifika projekt. Då är Ibeco involverade under hela entreprenaden, från beräkning, teknisk lösning och installation till service och skötsel under projektets gång.

Att uthyrningserbjudandet växer ställer krav på utveckling av depåerna i Borlänge, Göteborg och Stockholm. Både sett till kapacitet och upptagningsområde, vilket också kommer innebära behov av nyrekryteringar de närmaste åren.

– Ibecos produkter och erbjudande har en stor marknad i hela Norden. Med engagerade medarbetare kan vi nå hur långt som helst. Det är väldigt roligt att vara en del av en verksamhet som växer, och som har en så spännande resa framför sig, avslutar Niklas.