2024-05-14

Uniwaters hållbarhetsrapport – 2023

Vi har som grupp och aktör inom vatteninfrastruktur valt väg - vi ska vara en katalysator för hållbar utveckling i vår bransch. Hållbarhet handlar om ansvarstagande och långsiktighet, och allt börjar och slutar med de människor vi har omkring oss. Medarbetarna inom Uniwater har både driv och entreprenörsanda - tillsammans ska vi kanalisera den kraften för att bidra till omställning för klimatet, minskade utsläpp och hållbar tillväxt.

Nu är den här – Uniwaters hållbarhetsrapport för 2023

Under våren har vi gjort ett digert arbete med att hämta in data, sammanställa, analysera, beskriva, visualisera och designa rapporten för att ge en bild av det hållbarhetsarbete som sker i våra 18 dotterbolag. Resultatet är en 56 sidor fyllda med 12 333 ord, 33 bilder, 16 tabeller och 44 datapunkter.

Den nya hållbarhetsrapporten beskriver den förflyttning som har skett sedan föregående år och vilka insatser som har fått det att hända. Med ökade krav på hållbarhetsredovisning och omställning i samhället i stort är koncernens hållbarhetsarbete alltmer integrerat i vår dagliga verksamhet. De konkreta exemplen beskrivs i rapporten.

Lovande framsteg och höjd ambition

I hållbarhetsrapporten beskriver vi vår verksamhet och hur den bidrar till hållbar utveckling, utifrån ekologi, ekonomi och socialt perspektiv. Vi presenterar utfall och exempel utifrån på våra egna sex hållbarhetsmål och de fem globala mål inom Agenda 2030, som vi bidrar till. Det handlar vår klimatpåverkan (energiförbrukning och cirkulära erbjudanden), vårt arbete med säkerhet, arbetsmiljö, personalvård och jämställdhet, samt hur vi styr verksamheten mot uppsatta mål, samarbetar med leverantörer och utökar ansvarstagande i hela värdekedjan.

Höjdpunkter från 2023 år hållbarhetsrapport

  • Pumpstation med mindre klimatpåverkan
  • Nischade tjänster för underhåll för ökad livslängd – anborrning och blockering
  • Tillväxt – förvärv och nordisk expansion
  • Utökad rapportering med scope 3
  • Cirkulära erbjudanden
  • Skydd av dricksvatten
  • Skolsamverkan
  • Satsningar för jämställdhet
  • Ökad medarbetarnöjdhet

Vi hoppas med denna rapport kunna inspirera våra kunder, ägare, medarbetare och samarbetspartners. Vi uppmuntrar alla våra intressenter att noggrant granska den för att förstå vårt engagemang och framsteg inom hållbarhetsområdet.

Dessutom – vi sitter alla samma båt när det gäller klimat och hållbarhet. Vi vill därför även uppmana till samarbeten för utveckling av produkter och tjänster för minskad klimatpåverkan.

Ladda ned rapporten här

Mer information

Vid frågor kontakta Carolina Jaworski, kommunikations- och hållbarhetsansvarig för Uniwater

carolina.jaworski@uniwater.se

Läs mer om Uniwaters hållbarhetsarbete här

Hållbarhet – Uniwater