Degerfors energieffektiva vattenverk renar dricksvattnet utan kemikalier

Uniwater-bolaget ELVA AB har ansvarat för utformning och byggnation.

Kärnan i allt vi gör inom Uniwater är att bidra till rent vatten i samhället genom att utveckla hållbar VA-infrastruktur. Vår målbild för 2025 är att vara branschledande inom hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Ett projekt som lever upp till alla tre delar är det nya vattenverket i Degernäs, strax utanför Degerfors, där Uniwater-bolaget ELVA AB har varit totalentreprenör med ansvar för utformning och byggnation. Vattenverket invigdes i maj 2022.

En investering för framtiden.

Byggnationen är en investering som ska säkra vattenförsörjningen till kommuninvånarna i Degerfors för lång tid framöver. Målsättningen var att skapa ett toppmodernt, miljövänligt verk med större kapacitet än det gamla samt att kunna ta hand om järn och mangan som successivt ökat i kommunens grundvatten.

– Jag upplever att projektet har präglats av kompetens, engagemang och förtroende från alla inblandade; från Degerfors kommun som varit beställare, underentreprenörer och oss på ELVA. Tillsammans har vi diskuterat oss fram till lösningar på ett prestigelöst sätt. Ett riktigt bra slutresultat har varit vår gemensamma målbild, säger Mats Andersson, VD för ELVA.

En uppfattning som även bekräftas av Tony Kölborg, enhetschef VA i Degerfors Kommun.

– Vi är otroligt nöjda med genomförande, det prestigelösa och lösningsorienterade arbetssättet samt slutresultatet.


Rätt från början.

Miljö har varit ett självklart fokus genom hela projektet. Genom smart och optimerad styrning av utrustning, energioptimerade pumpar och en solenergianläggning uppnås lägre energiförbrukning och energikostnader.

– Vi har lyckats med att blanda väl beprövad teknik med innovativa lösningar och arbetssätt. Energibesparingen jämfört med det gamla verket beräknas överstiga 200 000 kWh årligen. Det känns naturligtvis otroligt positivt, säger Mats.

En viktig aspekt i arbetet med vattenverket har också varit att skapa en trivsam och väl fungerande arbetsmiljö. Projektet inleddes med studiebesök hos ett antal nybyggda vattenverk för att ta vara på andras erfarenheter och kloka lösningar. 

– Vi ritade och projekterade verket i 3D, vilket innebar att vi kunde använda VR-glasögon och vandra runt anläggningen i 3D-miljö redan på ritningsstadiet. Därmed fick vi en mycket verklighetstrogen känsla för hur utrustningen var placerad, servicetillgänglighet osv. Det gav medarbetare hos kommunen möjlighet att komma med önskemål och justeringar redan innan första spadtaget. Att göra ändringar i förväg var ju dessutom effektivt och en bidragande faktor till att vi kunde leverera inom tids- och budgetramar, berättar Mats.

 

Dricksvatten utan kemikalier.

Det nya vattenverket renar vattnet utan kemikalier. Vattnet hämtas ur borrade brunnar i en närbelägen ås. Efter luftning passerar vattnet tankar med bakterier som livnär sig på mangan. Efter sandfilter pumpas det sedan genom UV-ljus och så småningom vidare ut i Degerfors dricksvattennät.

– Dricksvatten är ju vårt viktigaste livsmedel och därför är det mycket viktigt att vattnet är av god kvalitet. Skulle kvaliteten på råvattnet förändras i framtiden så är systemet anpassat för att kunna tillsätta kemikalier. Men idag körs det utan, säger Mats.

Efter att de sista provtagningarna är klara får nu invånarna i regionen sitt kemikaliefria vatten levererat från det nya verket.