Långsiktigt samarbete på norska marknaden

Långsiktigt samarbete på norska marknaden

Uniwater-koncernen har som målsättning att vara den ledande aktören inom VA-infrastruktur Norden. Ett exempel på vår nordiska närvaro är dotterbolaget Norvatek, en ledande producent av prefabricerade pumpstationer, VA-verk och VA-tekniska lösningar, som har ett...
Överföringsledning Grycksbo-Bergsgården

Överföringsledning Grycksbo-Bergsgården

Uniwater bidrar till framtidssäkrad vattenförsörjningen i Falu Kommun. Norvatek, Dala Kommunalteknik och ASB i samarbete.Nyligen slutbesiktigades en ny överföringsledning mellan Grycksbo och Bergsgården i Falu Kommun. Målet med ledningen har varit att trygga...
Pumpstation Karlskrona

Pumpstation Karlskrona

Uniwater-bolag levererar unik pumpstation i Karlskrona. På ön Stumholmen i Karlskrona ligger Marinmuseum, ett av ortens främsta besöksmål. 1993 blev Stumholmen en del av den civila staden efter att ha varit stängt marint område i över 300 år. Runt Marinmuseum lever...