Ökat tryck på VA-nätet ger uppsving för Norvatek

Ökat tryck på VA-nätet ger uppsving för Norvatek

I takt med att våra städer växer och förtätas ökar trycket på befintliga vatten- och avloppssystem, vilket gör att VA-nätet behöver uppgraderas och byggas ut. Detta skapar stora behov av att bygga ut pumpstationssystem runt om i Sveriges kommuner. På Norvatek märker...