2023-06-07

Uniwaters hållbarhetsrapport 2022

I maj nådde Uniwater en viktig målstolpe då vi lanserade vår första hållbarhetsrapport. Vi ser fram emot att nå våra hållbarhetsmål med våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Syftet med Uniwaters hållbarhetsrapport är att vara transparenta med vårt omställningsarbete och samtidigt inspirera andra. Vi har mycket kvar att göra och vi ser fram emot att nå våra hållbarhetsmål med våra medarbetare, kunder och leverantörer. Nyckelordet är tillsammans. Vi vill skapa förändring och stärka VA-branschens bidrag till klimatomställningen, eftersom vi värnar om vattnets kretslopp i samhället, vår planet och våra medarbetare.

Hållbarhet handlar om ansvarstagande och transparens. Vår hållbarhetsrapport utgår från de hållbarhetsaspekter, som har identifierats som affärskritiska för våra intressenter. Våra största effekter, positiva som negativa, är kopplade till energiförbrukning, produktion, transporter och inköp.

Vi är i ett tidigt skede i vårt omställningsarbete och har mycket kvar att göra. Vi ser fram emot att nå våra hållbarhetsmål i gemensam strävan och samarbete med våra medarbetare, kunder och leverantörer. Tillsammans kan vi åstadkomma positiv förändring. Vi ska vara en ansvarsfull och nytänkande partner som är med och driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt och våra dotterbolags hållbarhetsarbete i 2022 års rapport här