2023-06-20

Från hållbarhet till inspiration – vårt arbete med leverantörer driver positiv förändring

Som koncern kan vi föregå med gott exempel, precis som våra leverantörer. Vi strävar efter att välja leverantörer som uppfyller våra krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi vill jobba med leverantörer som står upp för mänskliga rättigheter, och som vi kan samarbeta med under lång tid. Så får vi gemensam kraft till att påverka det klimatavtryck, som vår verksamhet och vår bransch bidrar till. Uppförandekod för leverantörer och ramavtal är några av Uniwaters satsningar på området.

Utmaningar och möjligheter

Som koncern jobbar Uniwater aktivt med att vårt minska klimatavtryck tillsammans med våra leverantörer. Vi ser både utmaningar och möjligheter för klimatomställning i VA-branschen, men vi är övertygade om att jobbet måste göras. En insats är att implementera vår uppförandekod för leverantörer, som krav i våra ramavtal på materialköp. Vi utmanas av att vi har många mindre underentreprenörer. Våra 11 bolag har idag ca 2 500 leverantörer inklusive underentreprenörer, vilket är ett stort antal att hantera. Vi vill minska antalet leverantörer som en del av vår riskhantering.

Uppförandekod för leverantörer

Genom att skriva under vår leverantörskod accepterar våra leverantörer att:

  • Medarbetare ska få skälig lön för sitt jobb
  • Minska sin miljö- och klimatpåverkan
  • Motverka korruption
  • Inget barnarbete ska förekomma
  • Ingen diskriminering ska förekomma

För att kunna ha koll på våra leverantörer och löpande utveckla våra samarbeten satsar vi på ökat fokus på ramavtal och kvalitetssäkring av underentreprenörer. Dessutom samordning av transporter av produkter från större leverantörer samt kunskapshöjande aktiviteter inom koncernen. Alla medarbetare ska känna till dessa insatser för att kunna bidra och upprätthålla vår uppförandekod åt båda håll.

Dessa insatser är en del av vårt hållbarhetsarbete. Sammantaget ser vi att dessa insatser och ökad medvetenhet kan leda till minskat klimatavtryck, förbättrad arbetsmiljö och synergivinster i stort.

Leverantörer som inspirerar

Uniwater har många miljömedvetna leverantörer, som inspirerar och utmanar oss att blir ännu bättre i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Till exempel inom kategorin rostfritt stål. Vi strävar efter att alltid välja europeiskt rostfritt stål när det är möjligt. Dels eftersom europeiskt stål oftast består av merparten återvunnet material, dels på grund av geografisk närhet för att minska transporter. Våra leverantörer inom rostfritt jobbar aktivt med hållbarhet, vilket vi uppskattar och inspireras av. En av våra leverantörer, som är föregångare inom klimatområdet, är portugisiska Fucoli. Fucoli tillverkar produkter för vatteninfrastruktur i återvunnit stål och de nyttjar enbart grön el. Fucoli har nära samarbete med vårt dotterbolag Ibeco.

För mer information om vårt leverantörsarbete, kontakta inköpsansvarig Marcus Rosenborg Marcus.Rosenborg@uniwater.se