Uniwater arbetar för säkert dricksvatten

Uniwater arbetar för säkert dricksvatten

Uniwater finns för samhället, som är både brukare och ägare av infrastrukturen för vatten och avlopp. Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen av att den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om...